Az öröm tízparancsa

Gaston Coutrois

Az ÖRÖM TIZPARANCSA

 

1. Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömet.

2. Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is.

3.Szívből mindig gondolj - Isten szeret. Mindig jelen van.

4. Szüntelen törekedj arra, hogy csak a jó oldalát lásd a másikban, a másik emberben.

5. Űzd el magadtól a szomorúságot!

6. Kerüld a panaszkodást, a kritikát, fejleszt az építő jellegű kritikát, inkább dicsérj.

7. Munkádat örömmel és vidáman végezd el.

8. A látogatókat mindig szívesen és jóindulattal fogadd.

9. A szenvedőket vigasztald, magadról felejtkezz el.

10. Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos lehetsz benne, hogy magad is rátalálsz.

 

Azért, mert még nem látod a győzelmet, ne add fel!

AZÉRT, MERT MÉG NEM LÁTOD A GYŐZELMET, NE ADD FEL!

ISTEN MÁR MUNKÁLKODIK RAJTA!

 

- Az úton egyedül kell járnod, de Isten fogja a kezed és vezet!

- Mihaszna a sok pénznek, ha körülötted meg éheznek?

- Ha nem vagy áldott, keresd a szívedben az okot!

- Ne várd, hogy mindent tálcán kapj! Időnként meg kell dolgozni érte!

- A szeretet vezet az igazi győzelemhez!

- Isten tudja, hogy megbántottak. Azt is, hogy nehéz abból kijönni, de te, csak térdelj, és imádkozd ki magadból!

- Sok üres beszéd, másoknak fájdalmat okoz!

- Lehet, hogy mások jobban élnek látszólag mint te, de lehet, hogy nem boldogabbak!

- Isten útja, alázattal van kirakva!

- Jobb ezer botütés, mint az ördöggel cimborálni!

- Ha megfáradtál, időnként pihenj, hogy célba érj!

 

 

Tudnod kell...

" Tudnod kell,  hogy sok-sok vázlat után születik meg a remekmű!

NE ADD FEL!

Egy életed van, egyetlen dobás. nem érdemes kishitűen, félszegen egy helyben toporogni, vagy duzzogva félreülni. Tudj kacagni saját kudarcaidon, és kezdd elölről."

(Böjte Csaba)

 

Kola Krisztina - Ne add fel!

Véget ér egy pillanat de ez új kezdetet ad... Az emlék örökké él Fel sose add!

Kola Krisztina - Ne add fel!

 

Véget ér egy pillanat,

a hajó elúszik

Az emlék tovább él,

szemedbe könny kúszik.

 

De az új nap, hoz majd

egy új reményt...

Minden perc

egy új esélyt.

 

Egy mosoly, egy pillantás

oly bátorító

Egy szó és szívem

tűztől lángol.

 

Egy nappalom, s egy éjjelen....

új hitet kapok

Nem félek bármi történt

vagy történni fog.

 

Véget ér, egy pillanat

de ez új kezdetet ad ...

Az emlék örökké él

FEL SOSE ADD!

 

Rendkívül értékes vagy !

RENDKIVÜL ÉRTÉKES  VAGY!

 

Rendkívül értékes vagy neki

 

"Az én tulajdonommá lesznek - mondja a Seregek Ura - azon a napon."

(Malakiás 3: 17)

 

Ha Ő drága neked, te is drága vagy neki, és biztosan az Övé leszel "azon a napon", ha Ő a tiéd már ma is. Malakiás idejében az Úr választottai úgy beszélgette egymással , hogy tudták : ISTENÜK MEGHALLGATJA ŐKET. Annyira kedvelte Isten beszédüket, hogy feljegyezte, sőt könyvet készített belőle és megőrizte. Mivel elégedett volt beszédükkel, őket is kedvelte. Én lelkem, kérdezd meg magadat: ha Jézus Krisztus figyelne beszédedre, örömét lelné benne? Az Ő dicsőségére és felebarátaid épülésére szolgál-e az? Felelj én lelkem, és az igazat mondd!

 

DRÁGÁBBAK VAGYTOK!!!!

 

Az értékvesztés bűne

 

"Ugye öt verebet adnak két fillérért: mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!"(Lukács 12:6-7)

 

A legtöbb elkeseredett ember azért dobja el az életét, mert értéktelennek tartja azt. Sajnos azt sugallja elembertelenedett korunk totális értékvesztése. Akin úrrá lesz és elhatalmasodik a kétségbeesésé, a pesszimizmus, a depresszió, a kilátástalanság, az valóban ilyen sötéten fogja látni a világot! Igy jajdul fel József Attila is:

"Már mindent merek, de nincs értelme semminek sem. -"

Ebben segít, ad megoldást Jézus Krisztusnak ez a felejthetetlen hasonlata, amikor összehasonlításul egy kis verebecske sorsát állítja elénk.

Joggal kérdezhetnénk: ugyan milyen értéket képvisel egy verebecske? manapság sem sokra becsülik, általában csak pusztítják az embereket! Lebecsült, szürke kis madarak a verebek, de Isten szemében mégis drágák! AZ ÚR GYÖNYÖRKÖDIK BENNÜK, ISMERI SORSUKAT ÉS SZÁMON TARTJA ŐKET!

Azt, hogy milyen értéket képvisel egy ember, csak Isten mondhatja meg. Jézus szavai szerint: az ember drágább minden más teremtménynél!

Azt, hogy mennyire drága egy ember Isten számára, ezt csak Jézus Krisztusnak a kereszten értünk meghozott áldozatából érthetjük meg igazán: MEGVÁLTOTT MINKET! - "Drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén, a Krisztusén." (1. Péter 1:19)

Tudjuk, hogy senki és semmi nem vonhatja ki magát Isten uralma alól! Akár tetszik, akár nem, ezek a tények, tények maradnak függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk róla.

A hívő ember ismeri Istenét, hallgat is Rá. Az Alkotóját ezért, ha bármilyen nyomorúság jut is, ez az ige mindig erősíteni, bátorítani fogja. Aki tudja, hogy még hajszálai is nyilván vannak tartva az Atya előtt, annak minden körülmények között nyugodtnak kell maradnia!!!!

Testvérek ez a nagy vigasztalásunk, hogy ISTEN TUD RÓLUNK, bármi történik is velünk, ismeri helyzetünket és kész segíteni. Ez a tudat számtalanszor adott erőt annyi szenvedő testvérnek még a börtön mélyén is, de műtőben is vagy a halálos ágyon is.

Testvér! Te életed is nagyon drága Istennek, ha Jézus Krisztus hajlandó volt meghalni érted a kereszten! Adj hálát érte és fogadd be Őt, mert ekkora szeretettel szemben úgyis tehetetlen vagy! Csak ebben a szeretetben láthatod meg az igazi értékeidet, melyet te kaptál szerető Istenedtől!

-T.L.-

 

Forrás - Parókia Portál

 

Páratlan vagy!

Páratlan vagy!

 

Nincs lehetőséged megérteni ki vagy addig, amíg nem érted meg Isten tekintélyét, fennhatóságát. Sok ember helytelenül látja önmagát, mert csak emberi nézőpontból (horizontálisan) vizsgálja önmagát, más szóval, mástól várják az elismerést.

Az önbecsülésük kizárólag mások elfogult, részre hajtó, esetleg hamis véleményen alapszik, ahelyett, hogy Isten tökéletes lencséjén keresztül látnák magukat. Azzal töltik az idejüket, hogy másoknak megfeleljenek, kedvezzenek, miközben megfeledkeznek a Teremtőjükről.

De az egészséges önbecsülés alapja a vertikális nézőpont. Mikor elfogadom Isten fennhatóságát, megértem, hogy Isten hozzá hasonlónak teremtett, nem értéktelen tömegtermék, hanem teljesen egyedi, értékes ember vagyok.

Nincsen meg másban az én tulajdonságaimban, a nevelésben, személyiségemben, a járásom, a beszédem. Úgy látom magam, ahogy Isten lát lát engem, nem többet, nem kevesebbet. Ugyanaz igaz rád is!

Ne csapd be magadat azzal, hogy elhiszed te vagy képes mindenben az lenni, amit Isten tervezett számodra, amire teremtett. téged. Ő neked adta igazságát, szentségét, egyediségét és ezzel senki nem tudja elvenni tőled. Mikor felnézel Jézusra, olyan értékesnek fogod látni magad, amilyen valójában vagy Isten szemében és csodálkozni fogsz, ahogy minden más a helyére kerül, ahova valójában tartozik.

 

"Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett." (Efézus 4: 22-24)

 

El kell engednek a régi hozzáállásaidat, gondolkodási szokásaidat, régi elképzeléseidet, melyekkel együtt éltél, ahhoz hogy hogy fel tudd ölteni új ruhádat, melyeket Isten tartogat számodra, hogy megváltozott értelmed által megújulj.

 

ISTEN NÉZŐPONTJA AZ, HOGY OLYAN SZEMÉLY VAGY, ÉS SZERETLEK TÉGED!

 

Okkal vagy , aki vagy!